e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Mniejsze wydatki na pomoc społeczną 2013-01-24


Państwo ogranicza skalę pomocy społecznej. W 2011 r. na pomoc społeczna przeznaczono w sumie 5,5% ogółu wydatków budżetowych, czyli o 0,3% mniej niż w 2010 roku. Tak wynika z raportu pn. „Pomoc społeczna – infrastruktura, beneficjenci, świadczenia w 2011 r.”, który opublikował GUS. W sumie na różnego rodzaju świadczenia pomocy społecznej państwo i samorządy wydały 41,5 mld zł.

W 2011 roku z budżetu państwa na pomoc społeczną wydano dokładnie 16,584 mld zł. Kwota ta stanowiła 5,5% ogółu wydatków budżetowych. W porównaniu do 2010 roku wysokość pomocy zmniejszyła się o 0,5 mld zł.

Najwięcej pieniędzy przeznaczono na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalne. W sumie stanowiły aż 70% wydatków. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na domy i ośrodki pomocy społecznej, PFRON, urzędy pracy oraz wypłatę zasiłków.

Ograniczenie środków na pomoc społeczną zauważono również na poziomie samorządowym. Łącznie jej wartość wyniosła 25,023 mld zł, czyli spadła o 42 mln zł względem 2010 r.

Spadek zauważalny był też w procentowym udziale w wydatkach jednostek samorządowych. Jeszcze w 2010 r. na pomoc społeczną szło 14,1% wydatków, a w 2011 roku 13,8%.

Dane GUS pokazują, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca pomoc publiczna z budżetu centralnego wyniosła w 2011 r. dokładnie 351 zł (w 2010 r. – 368 zł). Średnia wartość pomocy z samorządów wyniosła 651 zł w skali roku.

(Źródło: Podatki.biz)