e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Egzamin na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 2013-02-07


Pracownicy socjalni, którzy chcą przystąpić do egzaminu na II stopień specjalizacji zawodowej (na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny) w dniach 16-17 marca 2013 r., muszą złożyć dokumenty do 1 marca br.

Egzamin dla pracowników socjalnych ubiegających się o II stopień specjalizacji zawodowej odbywa się w terminie wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu upływa 22 maja 2013 r.

Ewentualny egzamin poprawkowy odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zostały zamieszczone w zakładce: Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)