e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zwolnienie pracowników finansowane tylko przez ZUS 2013-02-07


Ruch Palikota proponuje, by za zwolnienia lekarskie pracowników płacił tylko ZUS, a nie - jak obecnie -  pracodawcy i ZUS. Projekt nowelizacji kodeksu pracy, zawierający te zmiany, nie został jednak w środę przychylnie przyjęty przez posłów.

Obecnie w razie niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby pracodawca wypłaca mu wynagrodzenia za czas choroby przez pierwsze 33 dni zwolnienia (14, jeśli pracownik ukończył 50. rok życia) w ciągu roku. Dopiero po upływie tego okresu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, którego płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z propozycjami Ruchu Palikota koszty choroby pracownika od początku i w całości finansowane byłyby z systemu ubezpieczeń społecznych. Zasiłek chorobowy przysługiwałoby więc pracownikom od pierwszego dnia nieobecności z powodu choroby, a nie - tak jak obecnie - od 34. dnia (15 dnia, jeśli pracownik ukończył 50. rok życia). Celem projektu ma być także skuteczniejsza kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Ruch Palikota argumentuje, że znaczący ciężar finansowania chorób spoczywa na pracodawcach, ponieważ większość pracowników nie choruje w ciągu roku dłużej niż 33 dni. Z danych ZUS wynika, że w 2011 r. przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wyniosła 13,07 dnia (w 2010 r. - 13,01 dnia).

Zmiany znacząco zmniejszyłyby koszty pracy obciążające pracodawców i powinny wpłynąć na możliwość zwiększania przez nich zatrudnienia.

Posłowie nie przyjęli przychylnie tego projektu. O odrzucenie go w pierwszym czytaniu wniosek zgłosiła PO. O tym jednak, czy projekt zostanie odrzucony, posłowie zdecydują w czasie głosowań.

(Źródło: PAP)