e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Karta Praw Osób z Autyzmem 2013-02-07


Projektem uchwały wprowadzającej Kartę Praw Osób z Autyzmem zajmie się powołana przez Komisję Zdrowia w dniu 6 lutego br. specjalna podkomisja. Karta zastrzegałaby wyjątkowe prawa osób z autyzmem, aby przeciwdziałać dyskryminacji i zwrócić uwagę na specyficzne potrzeby tej grupy.

Autyzm został uznany przez ONZ jako jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok raka, cukrzycy i AIDS. Dane amerykańskie wskazują na 1 proc. populacji osób z autyzmem. Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 30 tys. osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Projekt uchwały przygotowała grupa posłów m.in. z parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu. Zapisano w nim m.in.: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji". Osoby z autyzmem mają więc prawo m.in. do łatwo dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej edukacji (...), do warunków mieszkaniowych uwzględniających specyficzne potrzeby i ograniczenia (...), możliwie niezależnego i w pełni wartościowego życia, pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych możliwości (...), a także do egzystencji w warunkach odpowiednich do ich możliwości i potrzeb, w szczególności do egzystencji pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego z nieuzasadnionym umieszczaniem w szpitalu psychiatrycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą.

Zgodnie z projektem co roku do 30 czerwca rząd składałby informację o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób z autyzmem. Ostatecznym kształtem projektu uchwały zajmie się powołana specjalna podkomisja.

Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński poinformował, że resort nie widzi przeszkód dla przyjęcia Karty. - Opieka nad osobami z autyzmem musi być kompleksowa, nie tylko medyczna, ale także społeczna, edukacyjna, aby wykorzystać potencjał tych osób - mówił. Dodał, że celowe byłoby spotkanie w sprawie tego projektu także z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

(Źródło: PAP)