e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pierwsze spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej 2013-02-21


18 lutego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej. Rada będzie uczestniczyła w przygotowywaniu długofalowej polityki na rzecz osób starszych.

Komisja Europejska ustanowiła miniony rok 2012 Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andor podsumowując pod koniec 2012 roku obchody podkreślił, że Polska znalazła się wśród trzech krajów (obok Irlandii i Austrii), które dokonały największych zmian w polityce senioralnej i najlepiej zrealizowały idee Europejskiego Roku.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał wtedy utworzenie Rady ds. Polityki Senioralnej, która działaby przy jego resorcie. Uważa on, że dobrym pomysłem jest również utworzenie w Polsce Parlamentu Seniorów (na wzór Europejskiego Parlamentu Seniorów) który mógłby opiniować, wspierać i dawać wskazówki innym instytucjom.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, rynekzdrowia)