e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zbliża się termin składania corocznych sprawozdań o odpadach medycznych 2013-02-21


Podmioty związane z ochroną zdrowia wytwarzające odpady medyczne muszą do 15 marca przekazać właściwemu marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie danych za ubiegły rok. Przedsiębiorcy, którzy nie złożą zbiorczego zestawienia danych lub zrobią to po 15 marca, będą musieli zapłacić jednorazowo 500 zł kary.

Wszystkie placówki ochrony zdrowia, m.in. szpitale, przychodnie, sanatoria, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, prywatne gabinety lekarskie i dentystyczne są dokładnie kontrolowane w zakresie wytwarzanych odpadów medycznych o potencjalnie niebezpiecznych właściwościach. Obowiązek taki mają również apteki. Jeżeli odpadów nie było, należy złożyć sprawozdanie zerowe.

Podmioty, które produkują odpady niebezpieczne mają obowiązek ich ewidencji oraz sporządzania na specjalnych formularzach zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych w danym roku oraz sposobach gospodarowania nimi. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć we właściwym urzędzie marszałkowskim najpóźniej do dnia 15 marca 2013 roku.

Przedsiębiorcy, którzy nie złożą zbiorczego zestawienia danych lub zrobią to po 15 marca, będą musieli zapłacić jednorazowo 500 zł kary. Następnie marszałek województwa wyznacza nowy termin na przedstawienie sprawozdania. Gdy firmy znowu nie dotrzymają terminu będą musieli zapłacić 2 tys. zł. Administracyjna kara pieniężna może być wymierzana wielokrotnie, a łączna wysokość kar za dany rok kalendarzowy może wynieść nawet 8,5 tys. zł.

(Źródło: rynekzdrowia)