e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-03-07


5 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Dz.U. z 18 lutego 2013r. Nr 32, poz. 222.

19 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. z 19 lutego 2013r. Nr 33, poz. 229.