e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Książkowy raport o zdrowiu rodaków 2013-03-07


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wydał książkę "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania". Jest to raport PZH, który przedstawia obraz stanu zdrowia ludności Polski w oparciu o najbardziej aktualne dane krajowe i międzynarodowe.

Raport przedstawia główne zagadnienia zdrowia publicznego m.in. długość życia i umieralność ludności Polski, problemy chorób zakaźnych i pasożytniczych, nowotwory, choroby zawodowe, choroby psychiczne, a także wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego.
Opracowanie uwzględnia po raz pierwszy problemy dotyczące zdrowia środowiskowego, wypadków oraz finansowania i infrastruktury ochrony zdrowia.
Raport przedstawia syntetyczną ale i prostą analizę porównawczą pokazującą dynamikę zjawisk w kraju oraz ich kontekst międzynarodowy.

(Źródło: Państwowy Zakład Higieny)