e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-03-21


8 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dz.U. z 7 marca 2013r. Nr 45, poz. 321.