e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne 2013-03-21


Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

W uzasadnieniu do zmian jest zawarta informacja, że celem projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw jest transpozycja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z 15 grudnia 2010 r. zmieniającej - w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii - dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zwanej dalej "dyrektywą 2010/84/UE”.

Projekt wdraża również dyrektywę 2001/83/WE z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zwanej dalej "dyrektywą 2001/83/WE”, w zakresie art. 78.

Projekt przekazano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)