e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowy program zdrowotny - Leczenie dzieci ze śpiączką 2013-03-21


Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie prezesa NFZ, które zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

12 marca 2013r. prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podpisała zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Zarządzenie uwzględnia zmiany, które wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych dotyczące nowego programu - "Leczenie dzieci ze śpiączką". Program zawiera kompleksowy sposób postępowania z dziećmi, które są w stanie śpiączki.

Zarządzenie zawiera m. in.:

  • zasady kwalifikacji świadczeniobiorców do programu,
  • czas leczenia,
  • monitorowanie efektów leczenia,
  • warunki wymagane od świadczeniodawców,
  • organizację udzielania świadczeń,
  • wykaz sprzętu medycznego i pomocniczego.
Po rocznym okresie działania programu "Leczenie dzieci ze śpiączką" zostanie on oceniony, a zwłaszcza najistotniejszy element, jakim jest efekt końcowy, czyli wybudzenie dziecka.

Zarządzenie nr 9/2013/DSOZ prezesa NFZ z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza wchodzi w życie z dniem podpisania.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)