e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-04-04


1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dz.U. z 29 marca 2013r. Nr 61, poz. 413.