e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne 2013-04-04


Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, mogą liczyć na dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.

Tym sposobem opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i do końca czerwca 2013r. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego), od kwietnia będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie już wypłacany, natomiast o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli w sumie będzie to 820 zł.

Dodatkowe 200 zł otrzymają opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki – nie później niż przed ukończeniem 25 lat. Pieniądze będą wypłacane zwłaszcza rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)