e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2013-04-17


1 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej. Dz.U. z 9 kwietnia 2013r. Nr 67, poz. 436