e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w marcu 2013r. 2013-04-17


W marcu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.) wyniosła 14,3 proc. W porównaniu do lutego 2013r. spadła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym czasie 2012 roku (marzec 2012 – luty 2012) odnotowano identyczny spadek natężenia bezrobocia (z poziomu 13,4 proc. do poziomu 13,3 proc.).

W marcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,4 punktu procentowego) odnotowano w czternastu województwach. Najsilniejszy natomiast (o 0,4 punktu) miał miejsce w województwie zachodniopomorskim. W województwie mazowieckim natężenie bezrobocia w porównaniu do lutego nie zmieniło się, a w województwie opolskim wskaźnik bezrobocia wzrósł o 0,1 punktu. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 10,7 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (22,3 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2013 roku wyniosła 2 315,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy).W porównaniu do końca lutego 2013 roku spadła o 20,8 tys. osób (o 0,9 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2012 roku (marzec 2012 – luty 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 26,3 tys. (o 1,2 proc.).

Spadek liczby bezrobotnych w marcu 2013 roku miał miejsce w czternastu województwach. Najsilniejszy (procentowy) był w województwach:

  • zachodniopomorskim - o 2,3 proc. (o 2,8 tys. osób);
  • lubuskim - o 1,9 proc. (o 1,3 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 1,6 proc. (o 2,6 tys. osób);
W dwóch województwach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych:

  • 0,2 proc. (0,5 tys. osób) w województwie mazowieckim,
  • 0,6 proc. (0,3 tys. osób) w województwie opolskim.
Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że o spadku bezrobocia zadecydował wzrost liczby wyłączeń z ewidencji, przy zmniejszonym napływie. Powodem wyłączeń były głównie podjęcia pracy, co związane jest z rozpoczęciem, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, prac sezonowych. Nastąpił również wzrost liczby osób bezrobotnych aktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach aktywnych form.

Należy zwrócić uwagę również na znaczny spadek, w porównaniu do lutego, liczby bezrobotnych kobiet (o 20,6 tys. tj. o 1,8 proc.), podczas gdy liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się minimalnie (o 0,2 tys. osób tj. o 0,01 proc.). Może być to efektem zarówno dokonywanych w początkowych miesiącach roku zwolnień w sekcjach gospodarki zatrudniających głównie mężczyzn, jak też wynikiem przewagi kobiet wśród aktywizowanych bezrobotnych.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 87,4 tys. W porównaniu do lutego 2013 roku wzrosła o 4,6 tys., czyli o 5,6 proc.

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w marcu br. w porównaniu do lutego br. odnotowano w trzynastu województwach i oscylował on w przedziale od 0,4 proc. w województwie opolskim (wzrost o 13 ofert) do 45,6 proc. w województwie warmińsko-mazurskim (wzrost o 1,7 tys. ofert). W trzech województwach: łódzkim, pomorskim i świętokrzyskim miał miejsce spadek ofert pracy. W województwie łódzkim był minimalny (spadek ofert o 0,2 proc. tj. 13 ofert), a w pozostałych dwóch województwach spadek ofert wyniósł 8,9 proc. w pomorskim (0,4 tys. ofert) i 11,0 proc. w świętokrzyskim (0,4 tys. ofert).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)