e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Endoprotezoplastyka stawowa 2013-05-09


Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informacje dotyczące endoprotezoplastyki stawowej w 2012 roku. Opracowanie powstało w kwietniu 2013r. Jego źródłem były dane zgromadzone w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk NFZ (CBE), które zawierają dokładne informacje o wykonanych wszczepach endoprotez stawów - przekazywane przez świadczeniodawców.

Analizie poddano 54 678 dokumentów o statusie "zaakceptowane", czyli pozytywnie zweryfikowanych przez pracowników oddziałów NFZ. Jest to prawie 99% wszystkich dokumentów wprowadzonych do CBE.

(Źródło: NFZ)