e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Staż dla niepełnosprawnych w administracji publicznej 2013-05-09


Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba poinformował o stażu w administracji publicznej dla około 200 niepełnosprawnych z całego kraju. Jest to cel realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Staż potrwa trzy miesiące i będzie płatny - 1450 zł brutto.

Prezes podał, że około 2 mln osób niepełnosprawnych w Polsce jest w wieku, w którym ludzie pozostają czynni zawodowo, ale tylko ponad 500 tys. pracuje.

Uważa on, że nowy program zwiększy szanse osób niepełnosprawnych na zatrudnianie w administracji publicznej. W PFRON pracuje 12 proc. osób niepełnosprawnych, czyli dwa razy więcej niż wynika to z przepisów (polskich pracodawców obowiązuje wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. ogółu zatrudnionych).

Dr Anna Żebrak z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego tłumaczy, że celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w znalezieniu zatrudnienia oraz przygotowanie ich do odbycia trzymiesięcznego płatnego stażu rehabilitacyjnego w jednostkach administracji publicznej i w organach im podległych. Do dyspozycji uczestników programu będą m.in. doradcy zawodowi.

Liderem projektu "Staż w administracji publicznej" jest PFRON, a partnerem odpowiadającym za część organizacyjną jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

(Źródło: PAP)