e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Makieta toruńskiej starówki dla niewidomych i niedowidzących 2013-05-09


Na tzw. placu podominikańskim w Toruniu stanęła makieta starówki Torunia dla niewidomych i niedowidzących. Została ona wykonana z przetopionych, starych kluczy, które ofiarowali mieszkańcy miasta.

Autorem makiety o wymiarach 170x120 centymetrów jest toruński rzeźbiarz Maciej Jagodziński-Jagenmeer, który odwzorował z zachowaniem proporcji kamienice, kościoły i inne budowle Starego i Nowego Miasta. Poszczególne obiekty mają krótkie informacje o ich przeznaczeniu i historii napisane alfabetem Braille'a.

Do wykonania makiety posłużyły klucze, ale też wkładki patentowe i kłódki, które zebrano w czasie akcji "Klucz do mojego miasta". Akcja została przeprowadzona w różnych punktach miasta w 2009 r. Zebrano wówczas 2446 kilogramów złomu.

(Źródło: PAP)