e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-05-16


8 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 7 maja 2013r. Nr 85, poz. 530.

14 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Dz.U. z 29 kwietnia 2013r. Nr 81, poz. 514.

14 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Dz.U. z 29 kwietnia 2013r. Nr 81, poz. 516.