e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Klasyfikowanie niepełnosprawności 2013-05-16


9 maja 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja "Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia" (ICF). W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prof. Jerome Bickenbach tłumaczył, że przyczyną niepełnosprawności nie są tylko uwarunkowania medyczne, ale także środowisko, w którym dana osoba żyje. To świat sprawia, że osoby stają się niepełnosprawne. Podkreślił również, że np. za niepełnosprawność obywateli odpowiada m.in. ministerstwo transportu, jeśli pociągi czy perony są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych czy np. ministerstwo pracy, jeśli przepisy regulujące rynek pracy wykluczają z niego osoby niepełnosprawne.

Dr Matilde Leonardi podkreśliła, że w starzejącym się społeczeństwie żyje coraz więcej osób z niepełnosprawnościami. Jest sporo chorób, które mają obecnie charakter przewlekły i niekiedy niewiele można zdziałać za pomocą medycyny. Wiele można za to zdziałać w środowisku. Jej zdaniem sytuację osoby niepełnosprawnej określają m.in.: postawy, kultura, bariery architektoniczne, przepisy prawne.

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych twierdzi, że w Polsce potrzebna jest zmiana filozofii - "aby z myślenia, czego osoba z niepełnosprawnością robić nie może, przejść do myślenia: co może robić". Dla niego najważniejszym zadaniem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, przywracanie ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym przez pracę.

Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) opracowała Światowa Organizacja Zdrowia. ICF pozwala na klasyfikowanie m.in. niepełnosprawności w powiązaniu z funkcjonowaniem danej osoby w jej środowisku. Głównym celem ICF jest ustanowienie ujednoliconego, standardowego języka i jego struktury pozwalającego na opis zdrowia i stanów związanych ze zdrowiem.

(Źródło: portal rynekzdrowia.pl/PAP)