e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pierwszy ośrodek leczenia dzieci z FASD w Krakowie 2013-05-16


W Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika w Krakowie powstał pierwszy w Polsce ośrodek kompleksowego leczenia dzieci, których matki spożywały w ciąży alkohol.

W tym Ośrodku lekarze będą pomagali dzieciom, u których z powodu ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, wystąpił zespół zaburzeń umysłowych i fizycznych zwany przez specjalistów FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder).

W Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD będzie pracował multidyscyplinarny zespół specjalistów: psychiatrzy, psychologowie i neurolodzy, logopedzi, terapeuci oraz rehabilitanci.

Niezwykle ważny element rozpoznania FASD to potwierdzenie faktu, iż matka w okresie ciąży spożywała alkohol. Lekarze uważają, że nie można określić, jaka ilość alkoholu jest dla płodu niebezpieczna. Już nawet niewielka dawka może działając na nienarodzone dziecko spowodować zmiany w budowie jego ciała, powstanie wad rozwojowych narządów, a zwłaszcza wad środkowego układu nerwowego.

Objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego są następujące: zaburzenia rozwoju emocjonalnego i mowy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, upośledzenie umysłowe, padaczka, ADHD, zaburzenie z kręgu autyzmu, skłonności do uzależnienia od alkoholu i innych używek.

Nie wiadomo, jakiej grupy dzieci w Polsce dotyczy problem FASD. Ok. 30 proc. kobiet przyznało w badaniach, że spożywało w ciąży alkohol. W Europie zespół zaburzeń dotyka od 0,5 do 2 proc. dzieci.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) rozpoczęła badania epidemiologiczne, dzięki którym mamy się dowiedzieć, jak bardzo jest rozpowszechniony FASD. Badania są prowadzone w czterech województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Regiony są bardzo zróżnicowane pod względem stosunku matek do picia alkoholu w ciąży. Badania potrwają do końca 2014 r., są trudne, a Komisja Etyki wydała na nie zgodę.

Centrum ma objąć opieką pacjentów z Polski południowej. Dzieci z podejrzeniem zespołu FASD do siódmego roku życia, jeśli wymagają konsultacji u neurologa muszą posiadać skierowanie do Centrum, dzieci które mają trafić do psychiatry skierowania nie potrzebują.
(Źródło: PAP)