e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

ZUS wstrzymuje zasiłki chorobowe 2013-05-16


Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w pierwszym kwartale 2013 roku lekarze orzecznicy wydali ponad 16 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. W sumie kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła 4,6 mln zł.

Od stycznia do marca lekarze orzecznicy ZUS weryfikowali prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy i przeprowadzili badania prawie 130 tys. osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Wydali ponad 16 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na łączną liczbę 82,1 tys. dni.

Weryfikowano również prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. Kontrola objęła prawie 43 tys. osób, z których 1,6 tys. pozbawiono prawa do zasiłku chorobowego. To natomiast spowodowało cofnięcie wypłat w łącznej kwocie prawie 1,5 mln zł.

Ustawowe regulacje dotyczące świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa nakładają też na ZUS obowiązek ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy choremu ustaje tytuł do ubezpieczenia. Świadczenie chorobowe jest wtedy obniżane do wysokości 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W pierwszym kwartale 2013 roku kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń wyniosła ponad 53 mln zł.

ZUS ma również prawo obniżyć o 25 proc. wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego, gdy zainteresowany w ciągu siedmiu dni nie dostarczy pracodawcy (bądź ZUS-owi - w przypadku prowadzących działalność gospodarczą) zwolnienia lekarskiego. Świadczenie takie jest wypłacane do dnia dostarczenia zaświadczenia. Z tego tytułu od stycznia do marca Zakład obniżył wypłaty zasiłków o niemal 2,4 mln zł.

(Źródło: ZUS / rynekzdrowia.pl)