e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Elektroniczne zwolnienia lekarskie 2013-05-29


Według projektu noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, możliwe będzie wystawianie i przesyłanie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. 28 maja założenia do tego projektu przyjęła Rada Ministrów.

Resort pracy i polityki społecznej uważa, że zmiana ta ma na celu poprawę efektywności procesu obsługi zaświadczeń lekarskich, skrócenie czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia przez lekarzy oraz zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń lekarskich. Nie będzie też obowiązku przechowywania przez wystawiającego drugiej kopii zaświadczeń przez wymagane ustawowo trzy lata.

Zgodnie z projektem e-zwolnienia będą również dostarczane do ZUS oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Według MPiPS system ma zwiększyć możliwość przeprowadzania kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnień, zwłaszcza tych krótkoterminowych.

Lekarze mają mieć bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia niezdolności do pracy z powodu choroby. Lekarze, posiadając na swoim profilu informacyjnym dostęp do ww. danych, będą wpisywać informacje o stanie pacjenta, np. kod choroby czy okres niezdolności do pracy. Wystawione zwolnienie będzie przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Pacjent będzie mógł otrzymać kopię zaświadczenia (wydruk e-zwolnienia) zaopatrzoną w podpis i pieczątkę lekarza. Kopia będzie sporządzana na prośbę pacjenta, np. gdy płatnik składek nie ma profilu informacyjnego, na który ZUS ma przekazywać otrzymane zwolnienie.

W projekcie ustawy zostaną określone sytuacje, które dotyczą wystawiania zwolnienia w postaci pisemnej, np. podczas wizyt domowych u pacjentów i braku dostępu do internetu. Blankiety zwolnień lekarz wydrukuje ze swojego profilu. Okres przechowywania przez ZUS zaświadczeń lekarskich zostanie określony na 3 lata.

Płatnicy składek będą mieli obowiązek utworzyć profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS. Dzięki temu będą mieć dostęp do e-zwolnień swoich pracowników. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć płatników zatrudniających do pięciu osób. To właśnie tym pracodawcom muszą być dostarczone kopie zwolnień w terminie do 7 dni.

(Źródło: PAP)