e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 2013-05-29


W dniach 25-31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zapoczątkowała go Europejska Liga Walki z Rakiem we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na Rzecz Walki z Rakiem. Europejski Tydzień Walki z Rakiem ma na celu m.in. popularyzację profilaktyki chorób nowotworowych wśród społeczeństwa.

To właśnie zadanie czyli promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób nowotworowych, realizowane jest w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzonego przez ministra zdrowia.

Ośrodki, którym minister zlecił realizację NPZChN, przygotowały imprezy, happeningi, akcje promocyjne i informacyjne, które będą się odbywały w czasie Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)