e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Lepsza jakość wód w kąpieliskach w UE 2013-05-29


Komisja Europejska poinformowała, że w krajach UE poprawia się jakość wód w kąpieliskach W 2012 r. 94 proc. kąpielisk spełniało minimalne normy jakości wody. Jest to o 2 pkt proc. więcej niż w 2011r. Najwyżej oceniono kąpieliska na Cyprze oraz w Luksemburgu.

Z raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) wynika, że w 78 proc. kąpielisk w krajach Unii Europejskiej jakość wód jest wysoka. Na Cyprze i w Luksemburgu wszystkie kąpieliska mają wodę najwyższej jakości. Czystą wodę mają również kąpieliska na Malcie (97 proc. kąpielisk z wodą wysokiej jakości), w Chorwacji (95 proc.), Grecji (93 proc.), Niemczech (88 proc.), Portugalii (87 proc.), we Włoszech (85 proc.), Finlandii (83 proc.) i Hiszpanii (83 proc.).

W Polsce 98 proc. kąpielisk spełnia minimalne standardy jakości wody, natomiast w 68 proc. jakość wód jest wysoka.

Najwięcej kąpielisk, w których jakość wód była poniżej norm, znajduje się w Belgii (12 proc.), Holandii (7 proc.) i Wielkiej Brytanii (6 proc.). Niektóre z kąpielisk nadmorskich w tych krajach trzeba było zamknąć w sezonie 2012.

EEA co roku gromadzi uzyskiwane od władz lokalnych dane na temat wód w 22 tysiącach kąpielisk w państwach Unii, a także Chorwacji i Szwajcarii, jak również wyniki pomiarów poziomu bakterii pochodzących ze ścieków i z hodowli zwierząt, w tym bakterii Enterococcus faecalis i Escherichia coli. Ponad dwie trzecie przebadanych kąpielisk to nadmorskie plaże, pozostałe położone są nad rzekami i jeziorami.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)