e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-06-13


11 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Dz.U. z 10 maja 2013r. Nr 88, poz. 553.

30 maja weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2013 r. Dz.U. z 15 maja 2013r. Nr 91, poz. 561.