e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustawa wydłużająca urlopy rodzicielskie podpisana 2013-06-13


Senat przyjął w dniu 6 czerwca 2013 r. nowelizację kodeksu pracy, wydłużającą urlopy dla rodziców. Zmiany obejmą rodziców wszystkich dzieci, urodzonych w 2013 r. Ustawę podpisał prezydent.

Od 17 czerwca rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Najważniejsza ze zmian to wprowadzenie nowego urlopu – 26. tygodniowego urlopu rodzicielskiego – bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Takie zróżnicowanie pozostaje jednak w razie urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Będzie go można wykorzystać w całości lub częściach.

Przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu przed nim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a w wyjątkowych sytuacjach również po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze.

Z dłuższych urlopów skorzystają nie tylko rodzice zatrudnieni na etatach, ale dla też ci, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe (pracujący na umowach zleceniach oraz przedsiębiorcy). Wprowadzane zmiany zakładają maksymalną elastyczność w dzieleniu się urlopem między rodzicami. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka. Będzie je można dzielić oraz łączyć z pracą w niepełnym wymiarze.

Zmiany dotyczą także wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w razie korzystania z urlopów i sposobu wnioskowania o nie. Rodzic, który zdecyduje się na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Będzie mógł go jednak przedłużyć o kolejne pół roku dzięki urlopowi rodzicielskiemu - wtedy zasiłek będzie wynosił 60% pensji. Z kolei rodzic, który chciałby od razu skorzystać z rocznego urlopu (pół roku macierzyńskiego i pół roku rodzicielskiego) będzie otrzymywał 80 proc. wynagrodzenia.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)