e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych 2013-06-13


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych” czyli obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego czyli specjalnego zasiłku opiekuńczego, aby otrzymać te świadczenia również po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz. Organy, które realizują świadczenia rodzinne mają obowiązek takie wnioski przyjmować i bezzwłocznie rozpatrywać – poprzez wydanie decyzji ustalających prawo do wnioskowego świadczenia na okres od 1 lipca 2013 r.

Wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi organom realizującym świadczenia rodzinne ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013 r.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do organu realizującego świadczenia rodzinne w danej gminie.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)