e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowa strona internetowa dla rodziców 2013-06-13


Strona internetowa www.rodzicielski.gov.pl powstała w oparciu o pytania nadsyłane w ostatnim czasie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ma ona pomóc wszystkim zainteresowanym uzyskać odpowiedzi dotyczące zmian nowelizacji kodeksu pracy, wydłużającej urlopy dla rodziców. Użytkownicy – przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie - mogą zadać również pytanie z zakresu problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Stronę podzielono na zakładki tematyczne: mama, tata, kalendarz urlopów, rodzice adopcyjni, rodzice w pracy oraz żłobek i inne formy opieki, aby łatwiej znaleźć potrzebne informacje.

Mamy dowiedzą się m.in.: kiedy nowa ustawa wejdzie w życie i kogo będzie dotyczyć, o ile dłuższy będzie urlop macierzyński w myśl nowych przepisów, czy można w ogóle zrezygnować z urlopu macierzyńskiego, czy będzie można wykorzystać urlop macierzyński przed porodem, a jeśli tak, to w jakim wymiarze.

Dział "Rodzic w pracy" zawiera informację m.in., czy można pracować w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, czy będzie można pracować na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, czy za czas, który spędzi się na rocznym urlopie związanym z narodzinami dziecka przysługuje urlop wypoczynkowy.

Zostały również przygotowane pytania i odpowiedzi dla ojców, chcących skorzystać z urlopu i dla rodziców adopcyjnych.

Odnośniki przy wyjaśnieniach szczegółowo objaśniają podstawowe terminy, określone w ustawie, takie jak poszczególne rodzaje urlopów, ich wymiar, osoby, mogące z nich korzystać i niezbędne formalności.

Ze strony można pobierać i wydrukować kolorowy kalendarz, który szczegółowo pokazuje długość poszczególnych urlopów i zawierający podstawowe informacje na ich temat.

Na stronie zamieszczono również przekserowanie, dzięki któremu można przenieść się na specjalną stronę, poświęconą instytucjom opieki nad małym dzieckiem, takimi jak żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny czy niania. Pomoże ona w zaplanowaniu powrotu do pracy po zakończonym urlopie.

Sejm RP 28 maja 2013 r. przyjął nowelizację kodeksu pracy, wydłużającą urlopy dla rodziców. Ustawa wejdzie w życie 17 czerwca, od tej daty rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka. Wydłużony urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe czyli także pracujących na umowach zlecenie.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)