e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Testy e-recept 2013-06-13


Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann poinformował, że jeszcze w 2013 roku rozpoczną się testy e-recept. Od 2014 roku NFZ będzie wydawał karty pacjenta i specjalisty medycznego.

Neumann podkreślił, że nie ma opóźnienia w pracach nad elektronicznymi kartami i wszystko idzie zgodnie z planem. Najpierw karty otrzymają lekarze i pielęgniarki po to, żeby nauczyli się z nich korzystać, a potem przekazywali tę wiedzę pacjentom. Poinformował również, że do końca sierpnia 2014 roku powinny być przygotowane wszystkie narzędzia elektroniczne: e-konto, e-recepta, e-zwolnienie, e-zlecenie.

Neumann tłumaczy, że NFZ już rozpoczął testy Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) czyli internetowego konta, na którym zapisywane są informacje o wizytach, poradach lekarskich i kosztach ponoszonych przez NFZ.

Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kartą specjalisty medycznego (KSM) pozwoli na dostęp poprzez specjalny terminal do danych o leczeniu pacjenta. Będzie ona elementem systemu "Rejestr Usług Medycznych II", dzięki któremu każdy pacjent będzie miał dostęp do historii udzielonych mu świadczeń medycznych.

Pacjenci, którzy będą chcieli mieć do dostęp do ZIP otrzymają w oddziałach Funduszu login i hasło, aby zalogować się do portalu. Po zalogowaniu pacjent otrzyma informacje o udzielonych mu świadczeniach i kwocie, którą NFZ przeznaczył na ich finansowanie. Dotyczy to wizyty w gabinetach lekarskich, pobytu w szpitalu lub przeprowadzonych zabiegów.

Będzie również możliwość sprawdzenia uprawnienia do świadczeń, informacji o zrealizowanych receptach refundowanych, długości kolejek oczekujących do lekarzy (na podstawie danych NFZ), a także deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej, realizacji wniosków ortopedycznych oraz leczenia uzdrowiskowego. Pacjenci zyskają też dostęp do wyszukiwarki przychodni i lekarzy mających kontrakty z NFZ.

(Źródło: PAP)