e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niezgodny z konstytucją dłuższy czas pracy niepełnosprawnych 2013-06-27


Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający skrócić czas pracy tylko tym niepełnosprawnym, którzy uzyskają odpowiednie zaświadczenie lekarskie jest niezgodny z konstytucją.
Trybunał zdecydował, że niezgodny z konstytucją przepis utraci moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

Orzeczenie dotyczy art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis ten został zmieniony ustawą z 29 października 2010 r. i wprowadził od 1 stycznia 2012 r. prawo, że osoby niepełnosprawne o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powinny pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Do skróconego czasu pracy mają prawo tylko niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy uzyskają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Trybunał stwierdził, że uzależnienie stosowania skróconego czasu pracy od uzyskania zaświadczenia lekarskiego jest niezgodne z art. 2 i art. 69 konstytucji. Art. 2 mówi, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a art. 69 nakłada na władze publiczne obowiązek realizacji zasady wspierania osób niepełnosprawnych.

Wniosek do Trybunału złożył NSZZ "Solidarność".

(Źródło: PAP)