e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Strona www.mpips.gov.pl przyjazna dla niepełnosprawnych 2013-06-27


Strona www.mpips.gov.pl znalazła się na pierwszym miejscu wśród 114 serwisów internetowych urzędów administracji publicznej, przebadanych - pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych - przez Fundację Widzialni. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 27 listopada 2012 r. do 30 maja 2013 r.

Eksperci Fundacji oraz niewidomi, niedowidzący i niesłyszący użytkownicy analizowali serwisy Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz 18 ministerstw i 90 stron instytucji im podległych. Najlepiej ocenione zostały strony www: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

Serwis www.mpips.gov.pl został doceniony m.in. za czytelną strukturę, kategoryzującą informacje oraz pozwalającą na ich szybkie wyszukiwanie. Fundacja podkreśla, że zaletą strony są również dodatkowe nawigacje pozwalające na bezpośrednie przejście użytkownika korzystającego z programu czytającego do menu głównego, podmenu oraz treści strony.

W raporcie Fundacji Widzialni strony oceniano według 13 kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pod uwagę brano czynniki, które mają największy wpływ na funkcjonowanie serwisów www i odbiór treści, takie jak: kontrast, nagłówki, tytuł strony, sens linków, mapa strony, obsługa za pomocą klawiatury oraz działanie wyszukiwarek.

Pełna wersja raportu z badania można znaleźć na stronie Fundacji Widzialni: www.widzialni.eu

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)