e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Adopcja drogą do rodzicielstwa 2013-06-27


„ADOPCJA drogą do rodzicielstwa” to poradnik przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informator MPiPS przeprowadzi przyszłych rodziców przez cały proces decyzyjny oraz wyjaśni wszystkie kwestie od strony formalnej oraz prawnej. W poradniku można znaleźć odpowiedzi an podstawowe pytanie o warunki adopcji oraz o to, kto może się o nią ubiegać. Dotyczą one zasad kwalifikacji kandydatów na rodziców, przebiegu sądowej procedury adopcyjnej, a także praw i obowiązków opiekunów.

W poradniku znajdują się również najnowsze informacje dla rodziców, uwzględniające zmiany prawne w zakresie urlopów dla rodziców. Rodziny z adoptowanymi dziećmi są również beneficjentami nowych uprawnień, a tym samym mogą, dzieląc się urlopem, opiekować się w jego trakcie dzieckiem nawet przez rok.

Jeden z rozdziałów poradnika dotyczy kwestii adopcji dziecka z innego kraju. Kontakty oraz uzyskanie dodatkowych informacji ułatwi wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce oraz aktów prawnych.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)