e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w czerwcu 2013r. 2013-07-11


W czerwcu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła 13,2%. W porównaniu do maja br. 13,5% spadła o 0,3 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2013 roku wyniosła 2 112,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób (o 2,9%). Dla porównania w tym samym czasie 2012 roku (czerwiec 2012 – maj 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 49,5 tys. (o 2,5%). Tak więc drugi miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był silniejszy niż przed rokiem.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji, spowodowanych przede wszystkim podejmowaniem pracy, w tym prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców, itd.), niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy, jak również aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 75,1 tys. W porównaniu do maja 2013 roku spadła o 1,3 tys., czyli (o 1,8%). W czerwcu br. liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była wyższa niż przed rokiem (o 7,8 tys. tj. o 11,6%).

W czerwcu 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,3 tys. ofert pracy, czyli o 9,4% (o 7,0 tys. ofert) mniej niż w maju 2012 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2013 roku miał miejsce we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwie:

  • pomorskim - o 4,1% (o 4,8 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 4,1% (o 4,5 tys. osób);
  • opolskim - o 4,0% (o 2,1 tys. osób)
  • warmińsko-mazurskim - o 3,8% (o 4,2 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 3,8% (o 5,7 tys. osób).
W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek natężenia bezrobocia był w województwach: warmińsko-mazurskim (o 0,7 punktu) i zachodniopomorskim (o 0,6 punktu). Najsłabszy w województwie mazowieckim (o 0,2 punktu procentowego). Ponownie skrajnymi województwami pod względem wysokości wskaźnika bezrobocia były województwa: wielkopolskie (9,7%) i warmińsko-mazurskie (20,2%).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)