e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zintegrowany Informator Pacjenta już uruchomiony 2013-07-11


Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Każdy pacjent będzie mógł sprawdzić przez Internet, ile wydano na jego zabiegi i leki. W systemie znajdują się informacje o wszystkich wydatkach funduszu na nasze leczenie od 2008 roku.

W systemie można sprawdzać, z jakich świadczeń skorzystaliśmy, ile NFZ za to zapłacił lecznicy, a ile wydał na refundację przepisanych leków. Z systemu można dowiedzieć się, czy jesteśmy zapisani do właściwej poradni rodzinnej oraz na jakim etapie jest realizacja naszych wniosków o refundację sprzętu ortopedycznego lub o leczenie w sanatorium. Informator zawiera również informacje dotyczące tego, gdzie się leczyć, czyli kto na jakie świadczenia ma kontrakt z NFZ (łącznie z godzinami otwarcia placówek) oraz czy i jak długie są tam kolejki oczekujących na przyjęcie. W późniejszym czasie w portalu będzie dostępna ankieta z pytaniami o ocenę pobytu w szpitalu czy w przychodni. Za pośrednictwem systemu będzie można składać skargi lub zgłaszać nieprawidłowości, które zaobserwowaliśmy w tych placówkach.

Aby mieć dostęp do ZIP, należy złożyć wniosek. Wniosek składa się przez Internet – przejdź do strony. Jednak, aby otrzymać login i hasło, należy udać się osobiście do oddziału bądź delegatury NFZ. Mimo utrudnionej procedury zainteresowanie systemem jest spore. Oddziały NFZ w całym kraju uruchamiają dodatkowe stanowiska obsługi ubezpieczonych dla zainteresowanych korzystaniem z portalu.

(Źródło: Gazeta.pl)