e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wakacyjny poradnik pacjenta 2013-07-11


"Wakacyjny poradnik pacjenta" opracowało Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Jest to kilkustronicowa ulotka, która w formie prostych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie dotyczące praw pacjenta, profilaktyki oraz pożądanych zachowaniań w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu.

W poradniku są zawarte informacje m.in. na temat w jaki sposób rodzice powinni upoważnić bliskich, pod opieką których przebywa ich dziecko, do wyrażania zgody na jego leczenie. Co zrobić kiedy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie, a konieczna jest wizyta lekarska, również w jakich sytuacjach należy korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a w jakich pacjenci powinni zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

(Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta)