e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-07-25


18 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia. Dz.U. z 3 lipca 2013r. Nr 124, poz. 770.

20 lipca weszło w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 5 lipca 2013r. Nr 126, poz. 779