e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wysokość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego 2013-07-25


Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2013 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 340, 94 zł.

NFZ poinformował, że zgodnie z obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 16 lipca 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w II kwartale 2013 r. wyniosło 3 788, 26 zł.

(Źródło: NFZ)