e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiana przepisów dotyczących kosmetyków 2013-07-25


Od 11 lipca 2013 r. kosmetyki wyprodukowane w UE, jak i importowane spoza jej obszaru, muszą być w pełni zgodne z rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków, które podnosi normy bezpieczeństwa i zapewnia konsumentom dokładniejsze informacje. Zmiany wprowadza rozporządzenie dotyczące kosmetyków, przyjęte przez Radę i Parlament Europejski w 2009 r.

Główne zmiany obejmują kilka rozwiązań. Zaostrzone zostały wymogi bezpieczeństwa dla produktów kosmetycznych - przed wprowadzeniem produktu do obrotu, producenci muszą spełnić szczegółowe wymogi związane z opracowywaniem sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa produktu.

Rozporządzenie wprowadza pojęcie "osoby odpowiedzialnej”: do obrotu można wprowadzać tylko takie produkty kosmetyczne, dla których na terenie UE wyznaczono "osobę odpowiedzialną”, będącą osobą prawną lub fizyczną. Nowe rozporządzenie pozwala na ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej i jasno określa jej obowiązki. Osoba odpowiedzialna musi przechowywać i aktualizować dokumentację produktu, w tym ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Dokumentację należy udostępniać na żądanie krajowych organów nadzoru rynkowego. Producent ma obowiązek zgłosić swój produkt tylko raz – za pomocą unijnego portalu zgłaszania produktów kosmetycznych (CPNP). Informacje gromadzone w portalu pozwolą pracownikom krajowych ośrodków kontroli zatruć na błyskawiczny dostęp do składu produktów w nagłych wypadkach. Natomiast właściwe organy będą mogły łatwo uzyskać informacje o wszystkich produktach kosmetycznych wprowadzonych do obrotu w UE - na potrzeby nadzoru rynkowego.

Osoba odpowiedzialna będzie musiała zgłaszać ciężkie działania niepożądane właściwym organom krajowym. Organy te będą również zbierać informacje, np. od użytkowników i pracowników ochrony zdrowia, oraz będą musiały przekazywać je pozostałym państwom członkowskim UE.

Do stosowania barwników, substancji konserwujących i filtrów UV - w tym nanomateriałów – potrzebne jest zezwolenie. Jeżeli Komisja Europejska będzie miała zastrzeżenia do produktów zawierających inne nanomateriały, na które rozporządzenie dotyczące kosmetyków nie nakłada ograniczeń, zostaną one poddane pełnej ocenie bezpieczeństwa na szczeblu unijnym.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)