e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2013-08-08


8 sierpnia wejdzie w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. z 31 lipca 2013r. Nr 143, poz. 866.

10 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Dz.U. z 26 lipca 2013r. Nr 140, poz. 848.

13 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń. Dz.U. z 29 lipca 2013r. Nr 141, poz. 853.