e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lipcu 2013r. 2013-08-08


W lipcu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła 13,1%. W porównaniu do czerwca 2013r. spadła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym czasie 2012r. natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i utrzymało się na poziomie 12,3%.
W lipcu 2013r. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w dziesięciu województwach. W pięciu spośród nich (czyli w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim) natężenie bezrobocia spadło o 0,2 punktu. W czterech województwach (lubelskim, mazowieckim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim) wskaźnik bezrobocia utrzymał się na poziomie poprzedniego miesiąca. W województwach podlaskim i świętokrzyskim wzrósł o 0,1 punktu.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,6%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (20,2%).

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku liczby bezrobotnych w miesiącu lipcu br. przyczynił się wzrost liczby wyrejestrowanych bezrobotnych z powodu podjęcia pracy oraz z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Do spadku bezrobocia przyczyniła się również aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form.

W lipcu 2013 roku liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 77,2 tys. W porównaniu do czerwca 2013 roku wzrosła o 1,1 tys. (o 1,4%).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)