e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja przepisów o zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców 2013-08-08


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zakłada ona, że przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich będą traktowani przy naliczaniu zasiłków tak, jak osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Dotyczy to przepisów na temat ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców ubezpieczonych krócej niż miesiąc.

Obecnie w przypadku pracowników, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi "wynagrodzenie", które ubezpieczony osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Z kolei w przypadku przedsiębiorców podstawę wymiaru zasiłku liczy się proporcjonalnie do "przepracowanych" dni miesiąca.

Ustawa ma na celu doprowadzenie do zrównania w prawach do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego ubezpieczonych prowadzących działalność gospodarczą z ubezpieczonymi będącymi pracownikami.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza zasadę, zgodnie z którą do ubezpieczonych niebędących pracownikami stosować się będzie podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami.

Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 49 ustawy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek, nieograniczona do faktycznie "przepracowanych" dni miesiąca".

(Źródło: PAP)