e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowela ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej podpisana przez Prezydenta 2013-08-22


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy, która wydłuża o dwa lata termin na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W 2011 r. nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ustaliła dwa lata na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Termin ten mija 23 sierpnia 2013 r., ale odpowiedzialne za opracowanie programów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ich nie przygotowało. Aby temu zaradzić, posłowie PSL zgłosili projekt nowelizacji wydłużający termin na opracowanie nowych programów - o kolejne dwa lata. Sejm uchwalił proponowaną nowelę.

Jak wynika z raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, w ostatnich trzech latach liczba absolwentów szkół pielęgniarskich (studiów zawodowych oraz szkół wyższych) wynosiła rocznie 6-7 tys. osób. Jednak w tym samym czasie okręgowe rady pielęgniarek i położnych wydawały rocznie tylko 2 tys. zaświadczeń o prawie do wykonywania zawodu, czyli tylko ok. jedna trzecia absolwentów podejmuje pracę w zawodzie. W raporcie napisano, że maleje liczba pielęgniarek w Polsce - więcej osób odchodzi z zawodu niż go podejmuje. Oszacowano, że w 2020 r. liczba wszystkich zarejestrowanych pielęgniarek spadnie o ponad 20 tys.

Pod względem liczby pielęgniarek zatrudnionych bezpośrednio przy opiece nad pacjentem przypadających na tysiąc mieszkańców Polska ze wskaźnikiem 7,3 znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Polskę wyprzedza m.in. Dania ze wskaźnikiem na poziomie - 15,4, Norwegia - 14,4, Niemcy - 11,3, Czechy - 8,1.

(Źródło: PAP)