e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wczesna diagnoza dysleksji 2013-08-22


Amerykańscy naukowcy ustalili, że można wykryć u dziecka dysleksję, jeszcze zanim zacznie czytać. Dowodzą oni, że objawy dysleksji widoczne są na skanie mózgu i można zaobserwować je już u dzieci w wieku przedszkolnym, które nie rozpoczęły nauki czytania.

Naukowcy poinformowali, że zmiany w mózg mogą być przyczyną, a nie konsekwencją dysleksji. Tym samym wczesna diagnoza umożliwiałaby odpowiednią interwencję, zapobiegającą rozwojowi tego zaburzenia.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach Journal of Neuroscience.

(Źródło: dziennik.pl)