e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Polacy płacą najwięcej w Europie za leki refundowane 2013-08-22


Z nowego raportu firmy IMS Health,która cały czas monitoruje rynki farmaceutyczne wynika, że Polacy za leki refundowane płacą najwięcej w Europie. Na same leki nierefundowane polscy pacjenci wydali w 2012 r. aż 5,4 mld zł, czyli więcej o 0,4 mld zł niż w roku 2011. Pogorszenie sytuacji nastąpiło po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej.

W grupie tej znalazły się także wydatki na leki refundowane, kupowane przez pacjentów na recepty ze 100% odpłatnością. Wyniosły one 0,7 mld zł, czyli wzrosły o 0,2 mld zł rok do roku.

Z danych za pierwszy kwartał 2013 r. wynika, że współpłacenie pacjentów za leki refundowane wyniosło w Polsce 40,3% (w 2011 r. było to 36,7%). Łączny wskaźnik współpłacenia za leki na receptę (refundowane i nierefundowane) wzrósł z 52,5 do 57,7%).

W żadnym innym państwie Europy wskaźnik nie jest aż tak wysoki. W Niemczach wynosi on tylko 10%. W Holandii chory, który ma receptę nic nie płaci, a w Hiszpanii całkowicie zwolnieni ze współpłacenia są emeryci i renciści.

Zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poziom współpłacenia powyżej 40% oznacza „poważne ograniczenia dla chorych w dostępie do leków”.

(Źródło: Podatki.biz)