e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-09-05


22 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Dz.U. z 22 sierpnia 2013r. Nr 158, poz. 954.

27 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Dz.U. z 27 sierpnia 2013r. Nr 161, poz. 982.

28 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. Dz.U. z 28 sierpnia 2013r. Nr 162, poz. 986.

1 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 14 sierpnia 2013r. Nr 153, poz. 931.

4 września wejdzie w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. z 20 sierpnia 2013r. Nr 156, poz. 940.