e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w sierpniu 2013r. 2013-09-19


W sierpniu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 13%. Jest to szósty z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w tym czasie o 252 tys. osób. W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 2 085 tys. osób. W porównaniu do lipca ich liczba zmniejszyła się o 8,4 tys. W tym samym czasie stopa bezrobocia obniżyła się z 13,1% do 13%. W 2012 roku bezrobocie w lipcu i sierpniu utrzymywało się na tym samym poziomie.


Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się w jedenastu województwach. Największy spadek odnotowano w województwie:

  • łódzkim (o 1,9 tys. osób),
  • dolnośląskim (o 1,2 tys. osób),
  • zachodniopomorskim i lubelskim (po 1 tys. osób).
Niewielki wzrost odnotowano w pięciu województwach - m.in. mazowieckim i świętokrzyskim. Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie wielkopolskim - 9,5%, a najwyższa w warmińsko-mazurskim - 20,2%.

Pracodawcy zgłosili w sierpniu do urzędów pracy 74,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 10 tys. - czyli 16% - więcej niż w lipcu 2013 roku i o 4,2 tys. więcej niż w sierpniu 2012 roku. Liczba wakatów cały czas rośnie. Wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu przybyło w dziesięciu województwach. Największy wzrost miał miejsce w województwie opolskim. Tam liczba ofert zwiększyła się 0,6 tys., czyli o 26%. Liczba zgłoszonych ofert pracy spadła w sześciu województwach, m.in. w pomorskim i śląskim.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)