e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Co zrobić z niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami? 2013-09-19


Niewykorzystanych i przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać do śmieci, tylko należy pozostawić w aptece lub wyznaczonym do tego miejscu.

Niestety, często nieświadome zagrożenia osoby wyrzucają leki w zwykłym koszu na śmieci, a te dalej trafiają na wysypisko. Nie wiadomo, ile leków wyrzucanych jest nieodpowiednie do tego składowiska. Na przykład we Wrocławiu karton leków - w tym taromentin (antybiotyk stosowany przy ciężkich zakażeniach, np. zapalenie szpiku, posocznica czy odoskrzelowe zapalenie płuc) - porzucono na terenie ogródków działkowych.

Specjaliści alarmują, że przeterminowane lub nieużywane produkty lecznicze sklasyfikowane są jako tzw. odpady niebezpieczne. Oznacza to, trzeba je wyrzucać je do specjalnych pojemników.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)