e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2013-10-03


2 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 17 września 2013r. Nr 176, poz. 1096.

1 października weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 2 sierpnia 2013r. Nr 145, poz. 879.

1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Dz.U. z 26 września 2013r. Nr 182, poz. 1139.

26 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Dz.U. z 26 września 2013r. Nr 182, poz. 1143.