e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w urlopach wychowawczych 2013-10-03


28 sierpnia 2013 r. prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 października 2013 r.
Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. W sytuacji chęci skorzystania z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, 35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. mama dziecka, natomiast jeden miesiąc tego urlopu przypadnie tacie. Żaden z rodziców lub opiekunów dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna.

W taki sam sposób został określony wymiar urlopu w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wyjątkowo z 36 miesięcy urlopu wychowawczego może skorzystać również mama lub tata dziecka, jeśli drugi rodzic nie żyje lub gdy nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony albo gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu.

Urlop będzie można wykorzystywać w maksymalnie 5 cześciach. O jeden miesiąc, czyli do czterech miesięcy, wydłużono okres, w którym z urlopu będą mogli korzystać równocześnie oboje rodzice.

Urlop wypoczynkowy nie zostanie przedawniony ze względu na długi, np. ponad trzyletni, czas wykorzystywania urlopu wychowawczego. Po takim urlopie pracownik będzie mógł wykorzystać cały urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)